» Vážené priemerné náklady kapitálu


Počiatočné údaje


Náklady vlastného kapitálu (rE)
 %
Celkový vlastný kapitál (E)
Náklady na dlh (rD)
 %
Celkový dlh (D)
Daňová sadzba (t)
 %

Následok


Kalkulačka priemernej váženej Ceny kapitálu (WACC):
  %


Vážené priemerné náklady kapitálu

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}