» Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)


Wstępne daneLiczba przepływów pieniężnych

Horyzont czasowy (lat) Wpływy pieniężne Inwestycja początkowa/
Wypływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto
  Wpływy pieniężne razem Wypływy pieniężne razem Razem netto
Razem

Wynik


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!