» Interna stopa prinosa (IRR)


Inicijalni podaciBroj novčanih tokova

Vremenski horizont (Godine) Unovčiti Početna investicija/
Isplata
Neto novčani tok
  Ukupni priliv Ukupni odliv Ukupni neto tok
Ukupno

Rezultat


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!