» Neto sadašnja vrednost (NPV) i Indeks profitabilnosti (PI)


Inicijalni podaciDiskontna stopa  %
Period  Godina(ma)

Godina Unovčiti Početna investicija/
Isplata
Neto novčani tok Diskontovani novčani tok

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Ukupni priliv Ukupni odliv Ukupni neto tok

Ukupno

Rezultat


Neto sadašnja vrednsot (NPV)
Indeks profitabilnosti (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!