» Średni ważony koszt kapitału (WACC)


Wstępne dane


Koszt kapitału własnego (rE)
 %
Wartość kapitału własnego (E)
Koszt długu (rD)
 %
Wartość rynkowa długu (D)
Podatek dochodowy (t)
 %

Wynik


Średni ważony koszt kapitału (WACC):
  %

 

Średni ważony koszt kapitału (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}