» Wartość bieżąca netto (NPV) i wskaźnik rentowności (PI)


Wstępne daneStopa dyskonta  %
Liczba okresów  rok/ lata

Rok Wpływy pieniężne Inwestycja początkowa/
Wypływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto Zdyskontowanych przepływów pieniężnych

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Wpływy pieniężne razem Wypływy pieniężne razem Razem netto

Razem

Wynik


Wartość bieżąca netto (NPV)
Wskaźnik rentowności (PI - Profitability Index)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!