» Neto pašreizējās vērtības (NPV) un rentabilitātes rādītāja (PI) kalkulators


Sākotnējie datiDiskonta likme  %
Periods  Gads/gadi

Gads Naudas iekasēšana/iemaksa Sākotnējie ieguldījumi/
Naudas izņemšana
Neto naudas plūsma Diskontētās naudas plūsma

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Kopējie ieņēmumi Kopējie izdevumi Kopējā neto plūsma

Kopā

Rezultāts


Neto pašreizējā vērtība (NPV)
Rentabilitāte indekss (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!