» Vidējā svērtā kapitāla cena (WACC)


Sākotnējie dati


Pašu kapitāla cena (rE)
 %
Uzņēmuma pašu kapitāla tirgus vērtība (E)
Aizņemtā kapitāla cena (rD)
 %
Uzņēmuma saistību tirgus vērtība (D)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme (t)
 %

Rezultāts


Vidējā svērtā kapitāla cena (WACC):
  %

 

Vidējā svērtā kapitāla cena (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}