» Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)


Počáteční údaje


Bezriziková úroková míra (Rf) (rf)
 %
Investicí v Beta (βi) (βi)
Předpokládaný roční výnos z tržní hodnoty (Rm) (E(rm))
 %

Následek


Očekávaný roční výnos z investic (Ri) (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$