» Модель оцінювання капітальних активів (МОКА)


Первинні дані


Безризикова процентна ставка (Rf) (rf)
 %
Коефіцієнт бета (βi) (βi)
Очікувана ставка доходу ринкового портфеля (E(Rm)) (E(rm))
 %

Результат


Очікувана дохідність цінного папера i (E(Ri)) (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$