» Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (SVFM)


İlk Veri


Risksiz Faiz Oranı (Rf) (rf)
 %
Beta Katsayısı (βi) (βi)
Beklenen Getirinin Piyasa Faiz Oranı (E(Rm)) (E(rm))
 %

Sonuç


Yıllık Beklenen Yatırım Getirisi (E(Ri)) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$