» Model wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model, CAPM)


Wstępne dane


Stopa wolna od ryzyka (Rf) (rf)
 %
Miara ryzyka systematycznego (βi) (βi)
Stopa zwrotu z rynku (E(Rm)) (E(rm))
 %

Wynik


Oczekiwany zwrot z inwestycji (E(Ri)) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$