» Net Bugünkü Değer ve Karlılık Endeksi


İlk Veriİskonto Oranı  %
Dönem  Yıl

Yıl Nakit Girişleri İlk yatırım/
Nakit Çıkışları
Net Nakit Akışı İndirgenmiş Nakit Akışı

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Toplam Gelir Toplam Giderler Toplam Net Akış

Toplam

Sonuç


Net Bugünkü Değer
Karlılık Endeksi


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!