» Model odredjivanja kapitalne imovine (CAPM)


Inicijalni podaci


Kamatna stopa bez rizika (rf)
 %
Beta koeficijent investicija (βi)
Očekivani godišnji povrat uporedjivanja tržišta (E(rm))
 %

Rezultat


Očekivani godišnji povrat investicija (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$