» Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)


İlk Veri


Özkaynak Karlılığı (rE)
 %
Toplam Sermaye (E)
Borç maliyeti (rD)
 %
Topyekun borç (D)
Kurumlar Vergisi Haddi (t)
 %

Sonuç


Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM):
  %

 

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}