» Capital Asset Pricing Modellen (CAPM)


Oprindelige data


Risikofrie rente (Rf) (rf)
 %
Beta-værdi (βi) (βi)
Markedsporteføljens forventede afkast (Rm) (E(rm))
 %

Resultat


Forventet afkast på en investering (Ri) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$


Bemærk: Opsparing og investering er altid forbundet med risiko (usikkerhed), der returnerer variere. Resultatet af beregneren kan under ingen omstændigheder fortolkes som investering anbefaling eller rådgivning. Det faktiske afkast af investeringen er påvirket af omkostninger, gebyrer og afgifter, som ikke er taget højde for i beregningen. På grundlag af beregningen, kan man ikke med sikkerhed forudsige den fremtidige værdi eller afkast af investeringen.