» Capital Asset Pricing -malli (CAPM)


Lähtötiedot


Riskitön korkokanta (Rf) (rf)
 %
Beta kerroin (βi) (βi)
Markkinaportfolion odotettu tuotto (Rm) (E(rm))
 %

Tulos


Arvopaperin tai sijoituskohteen odotettu tuotto (Ri) (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$


Huom! Sijoittamiseen liittyy aina riski, joka näkyy tuottojen vaihtelulla. Laskuri ei ole sijoitussuositus tai sijoitusneuvo. Sijoituksen lopulliseen tuottoon vaikuttaa mahdolliset kulut sekä verot, joita ei laskelmassa oteta huomioon. Laskurin perusteella ei voida luotettavasti ennustaa tulevaa tuotto- tai arvonkehitystä.