» Модел одредјивања капиталне имовине (CAPM)


Иницијални подаци


Каматна стопа без ризика (rf)
 %
Бета коефицијент инвестиција (βi)
Очекивани годишњи поврат упоредјивања тржишта (E(rm))
 %

Резултат


Очекивани годишњи поврат инвестиција (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$