» Capital Asset Pricing Model (CAPM)


Indata


Riskfri ränta (Rf) (rf)
 %
Betakoefficient (βi) (βi)
Förväntad avkastning på marknadsportföljen (E(Rm)) (E(rm))
 %

Resultat


Förväntad avkastning på tillgång i (E(Ri)) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$


Obs! Sparandet förknippas alltid med risk som gör att avkastningen varierar. Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Placeringens slutliga avkastning påverkas av eventuella kostnader och skatt, som inte beaktas i kalkylen. På basis av räknaren kan man inte tillförlitligt förutspå den framtida avkastnings- eller värdeutvecklingen.