» Середньозважена вартість капіталу (WACC)


Первинні дані


Прибутковість власного капіталу (rE)
 %
Всього власного капіталу (сума) (E)
Дохідність позикових коштів (rD)
 %
Всього позикових коштів (сума) (D)
Ефективна ставка податку на прибуток для компанії (t)
 %

Результат


Середньозважена вартість капіталу (WACC):
  %


Середньозважена вартість капіталу (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}