» WACC (Пондерисани просечни трошкови капитала)


Иницијални подаци


Трошак капитала (rE)
 %
Укупан капитал (E)
Трошак дуга (rD)
 %
Укупан дуг (D)
Стопа пореза на добит (t)
 %

Резултат


WACC (Пондерисани просечни трошкови капитала):
  %

 

WACC (Пондерисани просечни трошкови капитала)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}