» Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC)


Pirminiai duomenys


Nuosavo kapitalo kaina (rE)
 %
Nuosavas kapitalas (E)
Skolinto kapitalo kaina (rD)
 %
Skolintas kapitalas (D)
Įmonės pelno mokesčio norma (t)
 %

Rezultatas


Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC):
  %

Žiūrėkite daugiau:

 

Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}