» Gewogen Gemiddelde Kapitaalkost (WACC)


Oorspronkelijke gegevens


Kosten eigen vermogen (rE)
 %
Eigen vermogen (E)
Kosten vreemd vermogen (rD)
 %
Vreemd vermogen (D)
Vennootschapsbelasting (t)
 %

Resultaat


Gewogen Gemiddelde Kapitaalkost (WACC):
  %


Gewogen Gemiddelde Kapitaalkost (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}