» Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC)


Lähtötiedot


Oman pääoman hinta (rE)
 %
Oma pääoma (E)
Vieraan pääoman hinta (rD)
 %
Vieras pääoma (D)
Yritysten tuloveroprosentti (t)
 %

Tulos


Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC):
  %


Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}