» Paritet prodaje i kupnje (europske opcije)


Početni podaci


Kamatna stopa bez rizika
 %
Vrijeme do dospijeća (dani) (T)
 Dani