» Valoare-timp a banilor


Date inițiale
Tip platăFlux numerar (C)

Rata anuală a dobânzii (r)
%

Rata de creștere anuală (g)
%

Perioadă (t)
Rezultat


 

Vezi și:

 

Valoare curentă (PV)


\begin{align} PV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\times(1+\frac{r}{n})\\ PV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\\ PV&=\frac {C_{t}}{(1+\frac{r}{n})^{t}} \end{align}


Valoarea viitoare (FV)


\begin{align} FV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\times (1+\frac{r}{n})\\ FV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\\ FV&=C_{0}\times (1+\frac{r}{n})^{t}\\ \end{align}