» Nettonykyarvo (NPV) ja suhteellinen nykyarvo (PI)


LähtötiedotDiskonttokorko  %
Aikaväli  vuosi/ vuotta

Vuosi Sisään tuleva rahavirta Alkusijoitus/
Ulos lähtevä rahavirta
Nettorahavirta Diskontattu rahavirta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Tulot yht. Kustannukset yht. Nettorahavirta yht.

Yht.

Tulos


Nettonykyarvo (NPV)
Suhteellinen nykyarvo (PI, Profitability index).


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!