» Kupovat nebo najímat nemovitý majetek?


Předpoklady pronájmu


Měsíční platba pronájmu
Předpokládaný roční zvýšení nájemného
 %
Počáteční náklady (pronájem borker honorář, pronájem vklad apod.)

Předpoklady nákupu


Kupní cena nemovitného majetku
Záloha
Výše úvěru
Termín úvěru
 let
Roční úroková sazba
 %
Výpůjční náklady (smluvní poplatek, poplatek za notáře apod.)
Roční zhodnocení nemovitosti
 %

Další předpoklady


Roční úroková sazba/
Předpokládaný průměrný výnos
 %
Kolik let máte v plánu použít tuto nemovitost
 let

 

Následek


Pronájem

Nákup (s úvěrem)

Cena nemovitosti po zhodnocení
-
Zbývající úvěr zůstatek po N letech
-
Budoucí hodnota záloh a zbývající kapitál
Měsíční plat v prvním roce
Celkové platby během N let

Celkový čistý příliv
Výhoda nákupu
 
Poměr pronájmu