» Å kjøpe eller leie?


Leietakelse


Månedlig leiebetaling
Forventet årig leieøkning
 %
Innledende leiekostnader (meglergebyr, leieinnskudd osv.)

Ta ansvar ved kjøp


Fast eiendom kjøpspris
Nedbetaling
Lånebeløp
Løpetid
 år
Årlig rente
 %
Lånekostnader (kontraktsgebyr, notarius gebyr, tollavgifter, osv.)
Årlig verdsettelse fast eiendom
 %

Andre overtakelse


Årlig rente/
Forventet årlig avkastning
 %
Antall år (N) du har tenkt å bruke denne egenskapen
 år

 

Resultat


Leie

Kjøp av eiendom (med lån)

Pris på fast eiendom etter verdsettelse
-
Gjenværende lånebalanse etter N år
-
Fremtidig verdi av innskudd / gjenværende egenkapital
Månedlig betaling for det første året
Totalt antall betalinger over N år

Totalt netto kontantstrøm
Fordelen med å kjøpe eiendom
 
Leieforhold