» Kupiti ili iznajmiti nekretninu?


Preuzimanje duga za najam nekretnine


Mesečna najamnina
Očekivano godišnje povećanje najamnine
 %
Inicijalni troškovi zakupa (naknada za posrednika, depozit za najam itd.)

Preuzimanje duga kod kupovine nekretnine


Otkupna cena imovine
Depozit
Iznos pozajmice
Trajanje pozajmice
 Godina(ma)
Godišnja kamatna stopa
 %
Troškovi pozajmice (naknada iz ugovora, naknada za notara,obaveze itd.)
Godišnja revalorizacija nekretnina
 %

Ostalo preuzimanje duga


Godišnja kamatna stopa/
Očekivani godišnji povrat p.a.
 %
Godine (N) u kojima planirate da koristite ovu nekretninu
 Godina(ma)

 

Rezultat


Iznajmljivanje

Kupovina (uz zajam)

Cena nekretnine nakon procene
-
Balans preostalog dugovanja nakon N godina
-
Buduća vrednost depozita/ preostalog kapitala
Mesečna plaćanja tokom prve godine
Ukupna plaćanja tokom N godina

Ukupni neto tok
Prednost kupovine
 
Koeficijent iznajmljivanja