» Kupiti ili iznajmiti nekretninu?


Dug za iznajmljivanje nekretnina


Mjesečna najamnina
Očekivano godišnje povećanje stanarine
 %
Početni troškovi najma (brokerska naknada, depozit i slično)

Naplata duga prilikom kupovine nekretnine


Otkupna cijena nekretnine
Depozit
Iznos pozajmice
Trajanje zajma
 Godine)
Godišnja kamatna stopa
 %
Troškovi posuđivanja (ugovorna naknada, javnobilježnička naknada, obveze itd.)
Godišnja revalorizacija nekretnina
 %

Ostalo naplaćivanje duga


Godišnja kamatna stopa/
Očekivani godišnji povrat p.a.
 %
Godine (N) u kojima planirate koristiti ovu nekretninu
 Godine)

 

Rezultat


Najam

Kupovina (uz zajam)

Cijena nekretnine nakon procjene
-
Stanje preostalog duga nakon N godina
-
Buduća vrijednost depozita / preostalog kapitala
Mjesečna plaćanja tijekom prve godine
Ukupna plaćanja tijekom N godina

Ukupni neto protok
Prednost kupnje
 
Omjer najamnine