» Купити или изнајмити некретнину?


Преузимање дуга за најам некретнине


Месечна најамнина
Очекивано годишње повећање најамнине
 %
Иницијални трошкови закупа (накнада за посредника, депозит за најам итд.)

Преузимање дуга код куповине некретнине


Откупна цена имовине
Депозит
Износ позајмице
Трајање позајмице
 Година(ма)
Годишња каматна стопа
 %
Трошкови позајмице (накнада из уговора, накнада за нотара,обавезе итд.)
Годишња ревалоризација некретнина
 %

Остало преузимање дуга


Годишња каматна стопа/
Очекивани годишњи поврат п.а.
 %
Године (Н) у којима планирате да користите ову некретнину
 Година(ма)

 

Резултат


Изнајмљивање

Куповина (уз зајам)

Цена некретнине након процене
-
Баланс преосталог дуговања након Н година
-
Будућа вредност депозита/ преосталог капитала
Месечна плаћања током прве године
Укупна плаћања током Н година

Укупни нето ток
Предност куповине
 
Коефицијент изнајмљивања