» Ska jag köpa eller hyra?


Hyresövertagande


Månatlig hyresbetalning
Förväntad årlig hyreshöjning
 %
Initiala uthyrningskostnader (mäklaravgift, hyresinsats etc.)

Övertagande genom köp


Egendomens inköpspris
Handpenning
Lånebelopp
Lånetiden
 år
Årlig räntesats
 %
Lånekostnader (kontraktsavgift, notarieavgift, tullavgifter etc.)
Årlig värdering av fastighet
 %

Andra övertaganden


Årlig räntesats/
Förväntad årlig avkastning
 %
Antal år (N) Du planerar att använda den här fastigheten
 år

 

Resultat


Uthyrning

Köp av fastighet (med lån)

Fastighetspris efter värdering
-
Återstående lånebalans efter N år
-
Framtida värde av insats / kvarvarande eget kapital
Månadsbetalning det första året
Totalt antal betalningar under N år

Totalt Nettoflöde
Fördel med köp av fastighet
 
Hyreskvot