» Να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ακίνητα


Προυποθέσεις για την ενοικίαση ακινήτων


Μηνιαία πληρωμή ενοικίου
Αναμενόμενη ετήσια αύξηση ενοικίου
 %
Αρχικό κόστος μίσθωσης (αμοιβή μεσίτη, κατάθεση ενοικίου κλπ.)

Προυποθέσεις για την αγορά ακινήτων


Τιμή αγοράς ακινήτου
Προκαταβολή
Ποσό δανείου
Όρος δανείου
 Χρόνια
Ετήσιο επιτόκιο
 %
Δαπάνες δανείου (κόστος συμβολαίου, συμβολαιογραφική πράξη, τέλη κ.λπ.)
Ετήσια εκτίμηση ακινήτων
 %

Άλλες προυποθέσεις


Ετήσιο επιτόκιο/
Αναμενόμενη μέση απόδοση p.a.
 %
Έτη (Ν) που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακίνητο
 Χρόνια

 

Αποτέλεσμα


Ενοικίαση

Αγορά (με δάνειο)

Τιμή ακίνητης περιουσίας μετά την εκτίμηση
-
Υπόλοιπο δανείου μετά από Ν έτη
-
Μελλοντική αξία κατάθεσης/υπολειπόμενου μετοχικού κεφαλαίου
Μηνιαία πληρωμή κατά το πρώτο έτος
Συνολικές πληρωμές κατά τη διάρκεια Ν ετών

Συνολική Καθαρή Ροή
Πλεονέκτημα αγοράς
 
Αναλογία ενοικίου