» Kupovať alebo najímať nehnuteľný majetok?


Predpoklady prenájmu


Mesačná platba prenájmu
Predpokladaný ročný nárast nájomného
 %
Počiatočné náklady (prenájom borker honorár, prenájom vklad a podobne)

Predpoklady nákupu


Kúpna cena nemovitného majetku
Záloha
Výška úveru
Termín úveru
 Let
Ročná úroková sadzba
 %
Pôžičkové náklady (zmluvné poplatok, poplatok za notára a pod)
Ročné zhodnotenie nehnuteľnosti
 %

Ďalšie predpoklady


Ročná úroková sadzba/
Predpokladaný priemerný výnos
 %
Koľko rokov máte v pláne použiť túto nehnuteľnosť
 Let

 

Následok


Prenájom

Nákup (s úverom)

Cena nehnuteľnosti po zhodnotení
-
Zostávajúce úver zostatok po N rokoch
-
Budúca hodnota záloh a zostávajúce kapitál
Mesačný plat v prvom roku
Celkové platby počas N rokov

Celkový čistý prílev
Výhoda nákupu
 
Pomer prenájmu