» Συνάλλαγμα νομίσματος


Αρχικά δεδομέναΣυναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ σε ευρώ 22.04.2024