» Аналіз грошових потоків


Операційна діяльність

Доходи проекту

Продаж товарів і послуг
Отримані відсотки або дивіденди
Продаж оборотних цінних паперів

Витрати проекту

Оклади / заробітна плата
Купівля портфеля цінних паперів
Інші витрати
Витрати на виплату відсотків
Hалогі
Купівля обертаються цінних паперів

Грошові надходження від операційної діяльності


Грошові витрати, пов'язані з операційною діяльністю

Інвестиційна діяльність

Доходи проекту

Продаж довгострокових інвестицій або активів
Продаж довгострокових або короткострокових цінних паперів, що утримуються до погашення
Грошові потоки від збору кредитів, що погашаються

Доходи проекту

Купівля довгострокових активів
Купівля довгострокових або короткострокових цінних паперів, що утримуються до погашення
Грошові кошти, надані позичальникам

Грошові надходження від інвестиційної діяльності

Грошові витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю

Фінансова діяльність

Доходи проекту

Продаж привілейованих або звичайних акцій
Випуск боргових зобов'язань

Витрати проекту

Придбання привілейованих або звичайних акцій
Погашення заборгованості
виплачені дивіденди

Грошові надходження від фінансової діяльності

Грошові витрати, пов'язані з фінансовою діяльністю

Результат

Чистий потік
платежів