» Aliran Tunai Semasa


Aktiviti Operasi

Tunai Masuk

Jualan barang dan perkhidmatan
Faedah atau dividen yang diterima
Jualan sekuriti perdagangan

Tunai Keluar

Gaji/Upah
Pembelian inventori
Perbelanjaan lain
Perbelanjaan faedah
Cukai
Pembelian sekuriti perdagangan

Aliran tunai masuk dari aktiviti operasi


Aliran tunai keluar dari aktiviti operasi

Aktiviti Pelaburan

Tunai Masuk

Jualan pelaburan atau aset jangka panjang
Jualan sekuriti yang disimpan hingga matang jangka panjang atau pendek
Pendapatan tunai dari pemungutan pinjaman

Tunai Masuk

Pembelian aset jangka panjang
Pembelian sekuriti yang disimpan hingga matang jangka panjang atau pendek
Wang tunai yang dipinjamkan kepada peminjam

Aliran tunai masuk dari aktiviti pelaburan

Aliran tunai keluar dari aktiviti pelaburan

Aktiviti Pembiayaan

Tunai Masuk

Jualan saham biasa atau saham keistimewaan
Penjaraan hutang

Tunai Keluar

Pembelian saham biasa atau saham keistimewaan
Pembayaran hutang
Dividen yang dibayar

Aliran tunai masuk dari aktiviti pembiayaan

Aliran tunai keluar dari aktiviti pembiayaan

Hasil

Aliran Tunai Bersih