» Pengestrømsanalyse


Driftsaktiviteter

Tilstrømning

Salg af varer og tjenester
Modtagne renter eller dividender
Salg af handelsværdipapirer

Udstrømning

Lønninger/løn
Indkøb af varelager
Andre udgifter
Renteudgifter
Skatter
Køb af handelsværdipapirer

Pengeindstrømning fra driftsaktiviteter


Pengeudstrømning fra driftsaktiviteter

Investeringsaktiviteter

Tilstrømning

Salg af langtidsinvesteringer eller aktiver
Salg af langtids- eller korttids-holdt-til-udløb-værdipapirer
Kontanter fra opkrævning af lån

Tilstrømning

Køb af langtidsaktiver
Køb af langtids- eller korttids-holdt-til-udløb-værdipapirer
Kontant udlånt til lånere

Pengeindstrømning fra investeringsaktiviteter

Pengeudstrømning fra investeringsaktiviteter

Finansieringsaktiviteter

Tilstrømning

Salg af foretrukne eller ordinære aktier
Udstedelse af gæld

Udstrømning

Erhvervelse af foretrukne eller ordinære aktier
Gældstilbagebetalinger
Betalte dividender

Pengeindstrømning fra finansielle aktiviteter

Pengeudstrømning fra finansielle aktiviteter

Resultat

Nettopengestrømme