» Fluxul de numerar curent


Activități de exploatare

Intrări numerar

Vânzare de bunuri și servicii
Încasare dobânzi sau dividende
Vânzare valori mobiliare de tranzacționare

Ieșiri numerar

Salarii/Onorarii
Achiziționarea stocului
Alte cheltuieli
Cheltuieli cu dobânzile
Taxe
Achiziționarea de valori mobiliare de tranzacționare

Numerar intrat din activitățile de exploatare


Numerar ieșit din activitățile de exploatare

Activități de investiții

Intrări numerar

Vânzare investiții pe termen lung sau active
Vânzare valori mobiliare deținute până la maturitate pe termen lung sau scurt
Numerar din colectarea împrumuturilor

Intrări numerar

Achiziționarea de active pe termen lung
Achiziționarea de valori mobiliare deținute până la maturitate pe termen lung sau scurt
Împrumut în numerar pentru împrumutați

Numerar intrat din activitățile de investiții

Numerar ieșit din activitățile de investiții

Activități de finanțare

Intrări numerar

Vânzare acțiuni preferențiale sau obișnuite
Emitere datorii

Ieșiri numerar

Achiziționarea acțiunilor preferențiale sau obișnuite
Rambursarea datoriilor
Plata dividendelor

Numerar intrat din activitățile de finanțare

Numerar ieșit din activitățile de finanțare

Rezultat

Flux numerar net