» Nakit Akış Analizi


İşletme Faaliyetleri

Nakit Girişleri

Mal ve Hizmet Satışı
Alınan Çıkarları veya Temettü
Menkul Kıymetlerin Satışı

Nakit Çıkışları

Maaş
Mal Mevcudu Satın Alması
Diğer Masraflar
Faiz Giderleri
Vergiler
Menkul Kıymetlerin Satın Alması

Sonucu Nakit Girişleri Oluşan İşletme Faaliyetleri


Sonucu Nakit Çıkışları Oluşan İşletme Faaliyetleri

Yatırım Faaliyetleri

Nakit Girişleri

Uzun Vadeli Yatırımların veya Duran Varlıkların Satışı
Uzun veya Kısa Dönemli Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerinin Satışı
Alacak Tahsilinden Gelen Nakit

Nakit Girişleri

Duran Varlıkların Satın Alması
Uzun veya Kısa Dönemli Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerinin Satın Alması
Borçalanlara Ödünç Veren Nakit

…Yatırım Faaliyetleri

…Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle

Finansman Faaliyetleri

Nakit Girişleri

Adi veya Tercihli Hisse Senedinin Satışı
Borç İhracı

Nakit Çıkışları

Adi veya Tercihli Hisse Senedinin Satın Alması
Borç Geri Ödemesi
Dağıtmış Temettü

…Finansman Faaliyetleri

Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları

Sonuç

Net Nakit Akışı