» Pinigų srautų analizė


Verslas

Gaunami pinigų srautai

Prekių ir paslaugų pardavimas
Gautos palūkanos arba dividendai
Likvidžių vertybinių popierių pardavimas

Išeinantys pinigų srautai

Algos
Atsargų įsigijimas
Kitos sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Mokesčiai
Likvidžių vertybinių popierių pirkimas

Gaunami pinigų srautai iš ūkinės veiklos


Išeinantys pinigų srautai iš ūkinės veiklos

Investicinė veikla

Gaunami pinigų srautai

Ilgalaikio turto ar ilgalaikių investicijų pardavimas
Ilgalaikių arba terminuotų trumpalaikių skolos vertybinių popierių pardavimas
Suteiktų paskolų įmokos

Gaunami pinigų srautai

Ilgalaikio turto įsigijimas ir kitos ilgalaikės investicijos
Ilgalaikių arba terminuotų trumpalaikių skolos vertybinių popierių pirkimas
Paskolų davimas

Gaunami pinigų srautai iš investicinės veiklos

Išeinantys pinigų srautai iš investicinės veiklos

Finansavimas

Gaunami pinigų srautai

Paprastųjų arba privilegijuotųjų akcijų pardavimas
Paimtos paskolos arba išleistos obligacijos

Išeinantys pinigų srautai

Paprastųjų arba privilegijuotųjų akcijų pirkimas
Paskolos grąžinimas arba obligacijų išpirkimas
Išmokėti dividendai

Gaunami pinigų srautai iš finansinės veiklos

Išeinantys pinigų srautai iš finansinės veiklos

Rezultatas

Pinigų srautas (neto)