» Courante cashflow-rekenmachine


Operationele activiteiten

Kasinstroom

Verkoop van goederen en diensten
Ontvangen interest of dividenden
Verkoop van handel in effecten

Kasuitstroom

Loon
Aanschaf van inventaris
Andere uitgaven
Interestuitgaven
Belastingen
Aankoop van het verhandelen van effecten

Cash inflow van operationele activiteiten


Cash outflow van operationele activiteiten

Investeringsactiviteiten

Kasinstroom

Verkoop van beleggingen of activa op lange termijn
Verkoop van lange termijn of korte termijn effecten aangehouden tot het einde van de looptijd
Geldmiddelen uit het verzamelen van leningen

Kasinstroom

Aankoop van langlopende activa
Aankoop van lange termijn of korte termijn effecten aangehouden tot het einde van de looptijd
Geleende geldmiddelen aan leners

Cash inflow van investeringsactiviteiten

Cash outflow van investeringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten

Kasinstroom

Verkoop van preferente of gewone aandelen
Schulduitgifte

Kasuitstroom

Verwerven van preferente of gewone aandelen
Aflossingen
Betaalde dividenden

Cash inflow van financieringsactiviteiten

Cash outflow van financieringsactiviteiten

Resultaat

Nettokasstroom