» Pašreizējās naudas plūsmas kalkulators


Pamatdarbības

Naudas iekasēšana/iemaksa

Preču un pakalpojumu pārdošana
Saņemtie procenti vai dividendes
Tirgojamo vērtspapīru pārdošana

Naudas izņemšana

Alga
Inventāra Iegāde
Pārējie izdevumi
Procentu izdevumi
Nodokļi
Tirgojamo vērtspapīru iegāde

Naudas plūsma no pamatdarbības


Naudas plūsma no saimnieciskās darbības

Ieguldīšana

Naudas iekasēšana/iemaksa

Ilgtermiņa ieguldījumu vai aktīvu Pārdošana
Ilgtermiņa vai īstermiņa vērtspapīru pārdošana
Nauda no aizdevumiem

Naudas iekasēšana/iemaksa

Ilgtermiņa aktīvu Iegāde
Ilgtermiņa vai īstermiņa vērtspapīru Iegāde
Nauda, kas aizdota aizņēmējiem

Naudas plūsma no ieguldījumiem

Naudas plūsma no ieguldījumiem

Finanšu aktivitātes

Naudas iekasēšana/iemaksa

Sagaidāmā vai kopējā uzkrājuma pārdošana
Parāds

Naudas izņemšana

Vēlamo vai kopējo krājumu iegūšana
Parāda atmaksa
Izmaksātas dividendes

Naudas plūsma no finanšu aktivitātēm

Naudas plūsma no finanšu aktivitātēm

Rezultāts

Neto naudas plūsma