» Rahavirtalaskelma


Liiketoiminta

Sisään tuleva rahavirta

Tavaroiden ja palvelujen myynti
Saadut korot ja osingot
Arvopaperien myynti

Ulos lähtevä rahavirta

Palkat
Varastojen osto
Muut kulut
Korkokulut
Verot
Arvopaperien osto

Liiketoiminnan sisääntuleva rahavirta


Liiketoiminnan ulosmenevä rahavirta

Sijoitustoiminta

Sisään tuleva rahavirta

Pitkäaikaissijoitusten tai -pääoman myynti
Pitkä- tai lyhytaikaisten eräpäivään asti pidettävien arvopapereiden myynti
Käteinen velkojen perinnästä

Sisään tuleva rahavirta

Sijoitusomaisuuden osto
Pitkä- tai lyhytaikaisten eräpäivään asti pidettävien arvopapereiden osto
Käteistä lainattu

Investointien sisääntuleva rahavirta

Investointien ulosmenevä rahavirta

Rahoitustoiminta

Sisään tuleva rahavirta

Kantaosakkeiden tai etuoikeusosakkeiden myynti
Velan liikkeellelasku

Ulos lähtevä rahavirta

Kantaosakkeiden tai etuoikeusosakkeiden hankinta
Velan takaisinmaksu
Maksetut osingot

Rahoitustoiminnan sisääntuleva rahavirta

Rahoitustoiminnan ulosmenevä rahavirta

Tulos

Nettorahavirta