» Površina trougla (Heronova formula)

Inicijalni podaci\begin{align} A &=\sqrt{s \times (s-a) \times (s-b) \times (s-c)} \\ s &=\frac {a+b+c}{2} \\ \end{align}


Ivica (a)
Ivica (b)
Ivica (c)


Takodje pogledajte: