» Površina kuboida

Inicijalni podaci$$S= 2(lw + wh + lh)$$


Dužina (l)

Širina (w)

Visina (h)


Takodje pogledajte: