» Površina trougla

Inicijalni podaci$$A= \frac{b \times h}{2}$$

Takodje pogledajte: