» Време, Брзина и Удаљеност


Иницијални подаци


 Сати
 Минута
 СекундеТакодје погледајте:

 

Брзина


$$v=\frac {s}{t}$$