» Obsah trojuholníka (heronův vzorec)


Počiatočné údaje\begin{align} A &=\sqrt{s \times (s-a) \times (s-b) \times (s-c)} \\ s &=\frac {a+b+c}{2} \\ \end{align}


Strana (a)
Strana (b)
Strana (c)